• Social Media Protocol

  Social Media protocol Alcmaria Victrix

  Social Media is tegenwoordig niet meer weg te denken uit onze samenleving. Facebook, Instagram, TikTok en Snapchat, bijna iedereen heeft wel een account. Als vereniging Alcmaria Victrix hebben wij hier ook elke dag mee te maken en zien wij dit vooral als een waardevolle toevoeging. Er liggen wel risico’s op de loer, in het kader van privacy en reputatie. Wij als vereniging hanteren het principe dat Social Media op geen enkele manier schadelijk mag zijn voor de vereniging, haar leden, vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden en bezoekers van andere verenigingen. Hoe dit beleid in de praktijk tot uitwerking komt, staat beschreven in onderstaande richtlijnen. 

  Richtlijnen voor gebruik Social Media 

  Bij het correct en veilig communiceren in de online en virtuele wereld van Social Media, zou de basis moeten zijn zoals je dat doet in de echte wereld, met dezelfde normen en waarden. Gebruik van online media is leuk en inspirerend, maar denk na over wat je schrijft, zegt en doet. Tegenwoordig heeft ook elk (jeugd)team wel een eigen WhatsApp-groep, waarin flink wordt gecommuniceerd. Natuurlijk is er een groot verschil tussen spreken uit naam van de vereniging, spreken over de vereniging, spreken namens jezelf of spreken namens een ander persoon. Besef dat op internet niets uitwisbaar is. Je bent als verenigingslid mede verantwoordelijk voor de bescherming van de reputatie van jezelf en onze vereniging. Het kan voorkomen dat je tijdens het surfen op het web of tijdens je conversaties, op een van de Social Media platforms, stuit op negatieve berichten over jezelf en/of andere personen van Alcmaria. Wanneer je stuit op positieve of negatieve uitingen die volgens jou van belang zijn, zoals bijvoorbeeld seksueel getinte uitingen of pesterijen, meldt deze uitingen dan aan onze vertrouwenspersonen of Social Coaches. De contactgegevens van deze personen staan op onze website.  

  Gebruik van officiële media accounts Alcmaria Victrix

  De vereniging heeft een eigen Media-team dat verantwoordelijk is voor de inhoud van pagina’s op Facebook, Instagram, Youtube en de eigen website. Op de inhoud van andere accounts, die namens Alcmaria posten, heeft het Media-team geen invloed. Hierbij gelden ook de ‘Richtlijnen voor gebruik Social Media’. Het Media-team zal zich houden aan de volgende principes:

  • Spreek alleen namens Alcmaria en verkondig geen meningen of opinies, tenzij vooraf besproken met het bestuur.
  • Verspreid geen vertrouwelijke informatie over Alcmaria of anderen.
  • Doe geen lasterlijke uitspraken over Alcmaria en andere belanghebbenden.
  • Plaats geen leugens, dubieuze, lasterlijke, grove, bedreigende teksten en/of afbeeldingen.
  • Plaats geen foto’s of andere beelden van leden of bezoekers die hebben aangegeven dit niet te willen.

  Gemaakte foto’s en beelden op het complex 

  Via het Media-team zijn verschillende clubfotografen en ‘vloggers’ bij onze vereniging aangesloten. Zij maken beelden van wedstrijden of speciale gebeurtenissen en evenementen op de officiële club-kanalen. Zij zijn op het complex te herkennen aan de rode media-hesjes. Iedereen die ons sportcomplex bezoekt, zowel eigen (jeugd)leden alsmede bezoekers van uitspelende teams, geeft in beginsel toestemming dat er beelden van hem of haar gemaakt kunnen worden. Bij beide ingangen van het gebouw/complex staan rode infobordjes, waar bezoekers er op gewezen worden dat er beelden van ze gemaakt kunnen worden. Deze beelden worden door Alcmaria Victrix gepubliceerd op de eigen website en Sociale Media. Mocht je zelf of je jeugdlid toch ongewenst op de foto staan? Maak dit kenbaar via media@alcmariavictrix.nl en geef aan om welke beelden het gaat. Het is voor het Media-team ondoenlijk om vooraf voor elk individu na te gaan of diegene gefotografeerd mag worden. 

  Sancties bij overtreding Social Media protocol

  Bij overtreding van ons Social Media Protocol, is het mogelijk dat er sancties worden opgelegd. Dit is afhankelijk van de aard en ernst er van. We hopen natuurlijk dat dit niet nodig zal zijn. Sancties worden in overleg met het bestuur en de Social Coaches bepaald.

   

  Vragen, opmerkingen of tips: neem contact op met media@alcmariavictrix.nl