• Club van 100

  De Club van 100 is opgericht op 11 december 1979 met als doel het bevorderen van een goed functioneren van de sportvereniging Alcmaria Victrix en van het welzijn van de leden. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het geven van adviezen en het verstrekken van – al dan niet financiële – steun.

  De Club van 100 telt momenteel ruim tweehonderd sympathisanten en stelt alles in het werk om het onderlinge contact te verstevigen.

  Wij trachten de leden van de club van 100 zoveel mogelijk over het wel en wee van de sportvereniging te informeren. Daarnaast schromen wij niet indien nodig via een nieuwsbulletin iets uitgebreider op bepaalde zaken in te gaan.

  Aanmeldingen voor de Club van 100, officieel Stichting Vrienden Sport Vereniging Alcmaria Victrix, kunnen wij dagelijks verwerken en nieuwe leden heten wij van harte welkom. U kunt zich aanmelden op onderstaand adres.

  De bijdrage over het jaar 2010 (minimaal € 50,00) kunt u overmaken op rekeningnummer NL46 RABO 0376 4646 66 tnv s.v.s.v. Alcmaria Victrix, Rabobank, Alkmaar.
  Willem Hedastraat 103
  1816 KC Alkmaar

  Secretariaat Club van 100
  Anna van Saksenstraat 3
  1814 JG Alkmaar