• PROCAMP
 • Geschiedenis

  HISTORIE ALCMARIA


  Op 1 januari 1898 als jongensclubje op de Krocht begonnen, is Alcmaria Victrix in zijn meer dan honderdjarig bestaan uitgegroeid tot een Omni Sportvereniging met voetbal, honkbal en softbal. De oudste vereniging van Alkmaar, is in de grote KNVB qua leeftijd nummer 34 van de 5268 aangesloten verenigingen.

  • Een aantal jongens pakten het eind 1897 zakelijk aan door op initiatief van Jan Poseert, Alcmaria Victrix op te richtten. Voor 25 gulden per jaar werd het terrein op de Krocht gepacht van de gemeente;
  • Tot 1902 heeft Alcmaria alleen vriendschappelijke wedstrijden gespeeld. In Alkmaar was men aan officiële wedstrijden kennelijk nog niet toe, aangezien het spelersmateriaal ontbrak om op dat niveau te kunnen meedraaien;
  • In het najaar van 1902 kwamen drie clubs bijeen om de Noord -Hollandsche Voetbal Bond op te richten: Alcmaria Victrix, ZVV uit Zaandam en Sport uit Hoorn. In 1940 werd dit een onderafdeling van de KNVB;
  • Alcmaria nam deel aan de competitie in het seizoen 1903/1904 en huurde een terrein aan de Wilhelminalaan en later aan de Zandersloot;
  • In 1912 werd besloten de vereniging, ondanks een tekort aan leden, te laten voortbestaan. Hierna leek het of er een andere, strijdbaardere geest over Alcmaria was gekomen. Nieuwe leden kwamen zich melden, zodat Alcmaria in de competitie 1912/ 1913 maar liefst 7 elftallen kon opstellen.
  • Na de Eerste Wereldoorlog was de groei spectaculair. In 1919 was de achturige werkdag ingevoerd, met als resultaat dat in 10 jaar het ledental van de NVB bijna verdriedubbelde (1914: 10.000, 1924: meer dan 28.000). De “heerenclubs” werden geconfronteerd met een nieuw fenomeen. Jonge proletariërs die na zes dagen harde en vaak eentonige arbeid tot de tanden gewapend het veld betraden en serieus van plan waren om te winnen. Een type voetballer dat harder en fanatieker was dan zijn tegenstander;
  • Alcmaria bleef tweede klasser, met alle ups en downs. In de jaren 1923/1924 en 1928/1929 lag het kampioenschap voor het grijpen doch door verschillende oorzaken lukte het maar steeds niet kampioen te worden;
  • Een voetbalvereniging is meer dan de successen of wanprestaties van het eerste elftal. In 1915 sloot Alcmaria zich aan bij de N.H. Atletiekbond. Dit was geen succes;
  • In 1925 startte het clubblad van Alcmaria: “t Nieuwsje”, later: “Alcmaria Nieuws”;
  • In 1921 werden de wekelijkse clubavonden ingesteld. Wie tijd en lust had, kwam naar restaurant Houtlust om te kaarten, te biljarten of te praten. Deze avonden bleken een succes.
  • Op 6 juli 1931 werd de voetbalvereniging: Alkmaarsche Boys opgericht: een combinatie van ex-Alcmaria-spelers die zich onder de naam Alkmaarsche Boys hebben verenigd=> oorzaak: Cees Hoek, leider van het succesvolle A-juniorenteam, had een visie op de samenstelling van het eerste elftal die haaks stond op die van het bestuur. Hij werd van de ledenlijst geschrapt. Vervolgens vertrokken vele leden met Cees Hoek en werd Alkmaarsche Boys opgericht. Er was rumoer in de vereniging;
  • Op 1 januari 1933 werd het 35 jarig bestaan gevierd met een feestavond in de Harmonie. Tevens kon in 1933 worden herdacht dat Alcmaria 25 jaar onafgebroken in de 2e klasse verbleef, een uniek feit in de Nederlandse voetbalhistorie;
  • Op 10 mei 1940 vielen de Duitsers ons land binnen. De bezetter was er aanvankelijk veel aan gelegen om het Nederlandse volk achter zich te krijgen, dus mocht er een normale competitie worden gespeeld. Die eerste jaren van de Bezetting bloeide het voetbal. Alcmaria handhaafde zich in de tweede klasse waar het al jaren speelde;
  • Alcmaria degradeerde in 1946 uit de 2e klasse naar de 3e klasse, als mede het 3e en 4e elftal. Het jaar erop zou het eerste elftal weer terugkeren in de 2e klasse en zouden 7 andere elftallen de titel behalen. Een unieke gebeurtenis!
  • Veel van het Alcmaria publiek was in 1954 overgestapt naar de betaalde wedstrijden van Alkmaar ’54. Daar speelden goede spelers en wat nog belangrijker was, ze deden dat tegen landelijk aansprekende tegenstanders. Na een jaar kwam nog maar 5 tot 10% van de bezoekersaantallen van de voorafgaande jaren langs de loketten van het sportpark om naar Alcmaria te kijken. Van de 27.000 betalende toeschouwers uit 1952 waren in 1954-1955 nog maar 3000 over. De grote vereniging is in een kleine veranderd;
  • Per 1 december 1954 moest Alkmaar ’54 een vereniging stichten en per 1 juni 1955 een amateurafdeling hebben. Reden waarom Alcmaria Victrix en Alkmaarsche Boys de uitnodiging ontvingen om om de tafel te komen zitten. Standpunten werden uitgewisseld waarbij besprekingen spoedig zouden worden voortgezet. Alkmaar ’54 liet niets meer van zich horen! De onzekerheid over de toekomst ontwrichtte het verenigingsleven van Alcmaria
  • In de donkerste dagen van het amateurvoetbal heeft Alcmaria Victrix met de organisatie van de Amateurvoetbalpool een ongekende prestatie geleverd. Het gaf de stoot tot de landelijke toto en hielp vele amateurclubs uit de ergste financiële nood! De “Alkmaarse dubbeltjespool” had tussen 22 januari 1956 en 17 februari 1957 bijna een miljoen deelnemers, een bruto ontvangst van fl. 3.230.000,=, keerde fl. 1.208.700,= aan prijzen uit en fl. 1.518.100,= aan de 452 deelnemende clubs. Voorts fl. 45.500,= aan de KNVB afdelingen en fl. 10.500,= voor liefdadige doelen;
  • In juni 1962 werd bekend gemaakt dat Alcmaria in 1963 zou gaan verhuizen naar de Meerweg in het Hoefplan;
  • Per 1 januari 1964 werd door de oprichting van de honkbalafdeling de kiem gelegd voor een verandering die op termijn zou leiden tot de vorming van een omni-sportclub. Met de komst van een groot aantal nieuwe leden kreeg de club een geheel nieuw gezicht en een nieuw elan door initiatiefnemer: Jan Wielinga;
  • Door flinke propaganda groeide de honkbalafdeling gestaag zodat in 1965 de club met 2 teams in de competitie kon uitkomen. Van groot belang was ook de verhuizing van geheel Alcmaria Victrix van het Sportpark naar het gloednieuwe sportveldencomplex in de Hoef. Daar was mogelijkheid om een origineel honkbalveld te creëren;
  • Op 16 januari 1965 overhandigde burgemeester mr. dr. H.J. Wytema van Alkmaar de sleutels van het nieuwe Alcmaria-complex aan voorzitter Tije Bonsema. De club kreeg nu eindelijk de zelfstandige kantine met eigen omzet waar al zo lang op gehoopt was;
  • De groei en bloei van Alcmaria Victrix honkbal zette zich voort: in de officiële KNHB registers was Alcmaria aan het begin van het jaar 1967 in grootte de 48e van 142 verenigingen. In 1969 werd een eigen subkantine geplaatst;
  • In 1969 kwamen ook de eerste dames tussen de lijnen van een sportveld in actie. Het initiatief tot oprichting van een softbalafdeling kwam van een oud-honkballer te weten Jacques Rosier. In 1971 werd de softbalafdeling officieel als zelfstandig onderdeel van Alcmaria Victrix opgenomen;
  • In 1971 was de bedoeling om de hele vereniging te reorganiseren en een aantal zakelijke principes als nieuwe leidraad voor ogen te houden. Daarnaast werd vanaf het begin luid en duidelijk gesteld dat het belangrijkste streven was een sportclub te zijn waar zoveel mogelijk mensen op amateurniveau bezig konden zijn.
  • In november 1975 was een nieuw clubhuis gereed dat de naam ‘In de Krocht’ kreeg;
  • Vanaf 1975 tot op heden werden de jeugdkampen weer op het terrein gehouden, tevens gaan de dames van het koffierondje nog enkele keren per jaar gezellig uit om de samen-uit-traditie in eren te houden;
  • Het sociale gebeuren zoals dat in de jeugdelftallen was begonnen zette zich in de jaren 70 bij de volwassenen door, prestaties waren voor velen een bijzaak geworden en een leuke middag de hoofdzaak;
  • Herensoftbal deed zijn officiële intreden op 1 januari 1978. Slechts drie jaar later deed het herenteam, als kampioen van het rayon Nrd-Holland, te Den Haag al mee aan het kampioenschap van Nederland;
  • In 1979 werd een volwaardige honk- en softbalaccommodatie compleet met looppaden, dug-outs en alles wat er bij een officieel honkbal/softbalveld behoort aangelegd. Op 1 juli 1979 fuseert de handbalafdeling AVA met Alcmaria.
  • In de tachtiger jaren bloeide de honkbal/softbalafdeling. Het eerste herensoftbalteam werd in 1982 weer eens kampioen, en met de officiële accommodatie mocht Alcmaria Victrix in 1986 het jeugdkampioenschap softbal voor rayonteams van Nederland organiseren;
  • In 1991 werden periodetitels bij de voetbal ingevoerd waardoor Alcmaria tot de laatste competitiewedstrijd nog niet zeker was waar het volgende seizoen in gespeeld zou worden. Het werd uiteindelijk degradatie en na 11 jaar was men weer terug bij af, in de 4e klasse;
  • De te grote aandacht voor de activiteiten voor de familieband moest in de jaren 90 teruggebracht worden tot normale proporties en de nadruk moest weer meer op het sporten zelf komen te liggen. Sport behoorde het belangrijkste bindmiddel te zijn in de vereniging en uit het plezier wat daaraan beleefd werd zouden nieuwe leiders, vrijwilligers en vriendschappen moeten ontstaan;
  • De eens zo bloeiende jonge tak van de club was in het vergrijzende Hoefplan na twintig succesjaren plotseling zeer snel gaan krimpen. In 1992 kon er met veel moeite nog maar net een F pupillenteam ingeschreven worden. Een kennismakings-campagne op de Alkmaarse scholen bracht ommekeer en zorgde voor nieuwe aanwas;
  • In 1998 werd het 100 jarig bestaan met vele feestelijkheden gevierd en werd Alcmaria Victrix onderscheiden met de Koninklijke erepenning;
  • 2000 De softbaldames spelen een aantal jaren in de hoogste klasse van Nederland waarna zij weer degraderen naar de eerste klasse;
  • In 2002 promoveert het eerste honkbalteam naar de één na hoogste klasse van Nederland;
  • In 2003 wordt de broodnodige bestuurlijke vernieuwing doorgevoerd, waardoor in het algemeen bestuur de verhoudingen tussen de afdelingen gelijk wordt;
  • Ook keert het eerste voetbalteam terug in de derde klasse;
  • In 2004 neemt de honk- en softbalafdeling een door de toenmalige algemeen voorzitter Alex Beek getekend complex , op Olympisch niveau, in gebruik. Dit was net op tijd, daar anders degradatie voor de Honkbal 1 zou plaatsvinden;
  • In 2004 doet Vrouwen /meisjes voetbal bij Alcmaria Victrix zijn intrede. Er wordt gestart met een meiden D team. De meisjes teams vinden hun weg naar vele kampioenschappen, met als hoogte punt in 2008 de promotie van het junioren A team naar de hoofdklasse. Dit alles onder leiding van Trudy Stoop en Elles en later door Ron Stoop en Valerie.
  • In 2005 wordt het eerste beleidsplan voor de vereniging geschreven en promoveert het eerste voetbal elftal weer naar de 2e klasse;
  • In 2007 werd het voetbal complex (incl. parkeer terrein en eerste kunstgrasveld) naar indeling van de toenmalige algemeen voorzitter Alex Beek gerenoveerd.
  • In 2008 wordt een sporthal op het complex in het gebruik genomen. Dit geeft zowel de honk-/softbal als de voetbal de mogelijkheid om in alle jaargetijden te kunnen trainen. Uniek voor sportverenigingen in Nederland.
  • De vrouwen van Alcmaria voetbal hebben in 2009  in hun 1ste jaar het kampioen schap in de 5de klasse behaald.
  • In 2012 worden na een gedegen opbouw en beleidsplan de Softbal Dames, op hun eigen complex, Nederlands kampioen onder leiding van Gonny Farley. Een ongekende en onverwachte prestatie.
  • Een ander uniek feit heeft zich voorgedaan in 2014. De afdeling Vrouwenvoetbal is, in hun jubileumjaar (10 jaar bestaan), met beide teams kampioen geworden. Vrouwen 2 in de 5de klasse en Vrouwen 1 in de 4de klasse. Als toetje werd ook nog eens de KNVB Beker gewonnen door de talenten groep van Vrouwen 1 en kan het jubileumjaar daarmee nog een extra tintje vorm gegeven worden. De eerste KNVB bekerwinst in de historie van onze club.
  • Het eerste Vrouwenvoetbal team wordt in 2015 opnieuw kampioen en promoveert naar de 2de Klasse.
  • In 2021 vindt een grote verbouwing plaats van het voetbalcomplex. De oude kleedkamers worden gesloopt en er worden 12 nieuwe kleedmakers, nu inpandig, gerealiseerd. Op 18 september vindt de feestelijke opening plaats door wethouder Pieter Dijkman. Met deze grote verbouwing zijn we klaar voor de toekomst!
  • 2022 is een mijlpaal voor het jeugdvoetbal: in de kabouterafdeling wordt de 100ste kabouter verwelkomt. Van deze grote groep stroomt elk jaar een deel in bij de pupillen waar ze starten met echte wedstrijdjes. Tevens promoveert het eerste zondagteam naar de derde klasse na een bloedstollende beslissingswedstrijd tegen WV-HEDW die ze winnen met 2-0.
  • In 2023 bestaat Alcmaria Victrix 125 jaar. Als oudste sportvereniging laat ze dat zien door tal van activiteiten zoals jeugdtoernooi voor 100-jarigevereningen, LED-toernooi, jubileumfeest op 18 mei, jeugdtoernooi op 3 juni en een reünie op 13 mei. Tevens wordt er speciale jubileumkleding met oude logo’s ontwikkeld.