• Regels gebruik hal

  • Zowel de Honk- & Softbal afdeling als de Voetbal afdeling hebben een schema van vaste trainingsuren.
  • Alle trainingsuren die worden gebruikt in overleg door en tussen beide afdelingen worden door de contactpersonen vastgelegd en aan de betreffende penningmeesters doorgegeven en aan het einde van het verenigingsjaar extra afgerekend.
  • Gebruik tussendoor kan altijd. Hier wordt mee bedoeld dat wanneer er op zaterdag kinderen zijn die na hun wedstrijd nog even willen voetballen zij dit in de hal kunnen doen, zonder dat er uren worden doorberekend. Dit geldt uiteraard ook voor Honk- of Softballer die even willen gooien etc.
  • Opening van de hal voor de jeugd, buiten de gemaakte afspraken zoals op zaterdag, kan alleen worden gedaan door leden van de jeugdcommissies van de afdelingen. Het lid van de jeugdcommissie welke de hal opent is verantwoordelijk voor de activiteiten in de hal en de sluiting van de hal. Bij niet nakomen van de afspraken zijn wij genoodzaakt om de hal niet meer open te stellen buiten de gemaakte vaste afspraken.
  • Voor alle gebruikers geldt en onder de verantwoordelijkheid van de opensteller van de hal, dat de hal bij verlaten schoon dient te worden opgeleverd. Dus alle flesjes, bakjes, zakjes en kledingstukken dienen te zijn opgeruimd en waar nodig in de afvalcontainer te worden gedaan. Ook dienen de materialen opgeruimd te zijn.
  • De hal moet door de “ ongeregistreerde” gebruikers op aangeven van de betreffende besturen worden verlaten na verzoek. Dit zal ook moeten gebeuren wanneer de hal verhuurd is of er een trainingsuur aankomt.
  • Contactpersoon Hal Honk- & Softbal: Mike de Zwart 06-29730031
  • Contactpersoon Hal Voetbal: Dick Bakker 06-54295595