• PROCAMP
  • Wijzigingen gegevens lid voetbal Alcmaria Victrix

    Hieronder kunnen gegevens doorgegeven worden wat betreft adres, telefoonnummer en/of e-mailadres.
    Opzeggingen kunnen alleen via een e-mail aan ledenadministratie@alcmariavictrix.nl
    Aanpassingen van het bankrekeningnummer kunnen via e-mail door gegeven worden aan penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl 

    Je kan je persoonsgegevens ook aanpassen in de app van Sportlink, voetbal.nl