• Uitnodiging ledenvergadering 17 maart

  Hierbij nodigen wij u uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen op

  Vrijdag 17 maart 2023

  19:30 uur

  Dug Inn

  Alkmaar


  De aanvang van de vergadering is vastgesteld op 19.30 uur.
  Indien op dit tijdstip het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet aanwezig is wordt om 19:45 uur een tweede vergadering uitgeschreven, die -ongeacht het aantal dan aanwezige stemgerechtigde leden - rechtsgeldigheid heeft. 

  Wij zien u graag vrijdag 17 maart.

  Bij verhindering kunt u zich afmelden via email: secretaris.hs@alcmariavictrix.nl

  Namens het bestuur
  Paul, Bert, Jonneke, Martin en Carola
   
  Als bijlage hebben wij voor u: