• PROCAMP
 • Sociaal Veilig Beleid

  Sociaal Veilig Beleid

  Zorgen voor een veilige omgeving is essentieel voor het kunnen laten groeien en bloeien van onze sporters binnen onze mooie vereniging. Maatregelen nemen om (seksuele) intimidatie te voorkomen hoort daarbij. En voorbereid zijn om adequaat om te gaan met de gevolgen, als het toch gebeurt. Want veiligheid is één van de speerpunten bij Alcmaria Victrix. Bij zowel het hoofd- als jeugdbestuur staat dit onderwerp periodiek op de agenda. Aan de hand van stappenplan van NOC NSF is ons beleid tot stand gekomen. De belangrijkste zaken:

  1.Omgangsregels

  Omgangsregels zijn algemene uitgangspunten voor gedrag die voor iedereen binnen de club gelden. Het actief hanteren en uitdragen van omgangsregels helpt om overschrijding van grenzen te voorkomen. We hebben ze samen met onze leden bepaald d.m.v. een enquête. En bij de pupillen hebben we met interactieve sessies de regels kunnen vaststellen. Dit zijn de belangrijkste:

  • Ik respecteer en accepteer beslissingen van de scheidsrechter, trainers en coaches.
  • Winnen is belangrijk maar niet ten koste van alles.
  • Ik doe niet aan pesten, ik probeer pesten te stoppen.
  • Wij coachen elkaar positief. Fouten maken mag. Daar leer je van.
  • Schelden is aangeleerd, wordt geen naprater
  • Voetbal is een teamsport, we doen het met zijn allen.  2. Gedragsregels

  Gedragsregels zijn uitgangspunten voor gedrag die gelden voor onze vrijwilligers (lees: trainers, coaches, begeleiders, bestuursleden etc.) en zijn daarom ook opgesteld door het bestuur. We hebben de gedragsregels onderdeel gemaakt van het contract van de trainers en brengen ze binnenkort verder bij alle vrijwilligers periodiek onder de aandacht.

  De vrijwilligers moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig kan voelen ten aanzien van fysieke en verbale (seksuele) intimidatie door:

   • Motiveren van sporters door positieve feedback i.p.v. kritiek of grove of seksueel getinte communicatie
   • Gezonde hiërarchische verstandhouding tussen begeleider en sporter waarin de begeleider de besluiten neemt maar de sporter ook toelaat om zijn mening te geven i.p.v. machtsmisbruik
   • Vriendschappelijke plezierige relatie i.p.v. te zakelijke of seksuele

  3. Vertrouwenscontactpersoon (VCP): Gordon Sheehan en Chantal van Hooren

  Een Vertrouwenscontactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag. En hier met iemand over wil praten. De meldingen kunnen ook anoniem binnenkomen. De rol van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol, geen inhoudelijk adviserende rol. Ze zijn op de hoogte van de mogelijkheden die er zijn om hulp te krijgen. Daarnaast heeft de VCP ook een adviserende rol als het gaat om preventie. Zowel Gordon als Chantal zijn al langer lid bij Alcmaria Victrix. Beiden hebben een achtergrond bij de politie en hebben veel ervaring in het omgaan met zaken die betrekking hebben op sociale veiligheid. Dus als je een melding wilt doen kan je bij Gordon of Chantal terecht. Zo kan je ze bereiken: Gordon Sheehan en Chantal van Hooren via het e-mailadres waarop ze bereikbaar zijn: vcp@alcmariavictrix.nl

  4. Sociale coaches: professionals Mariska van Heese en Remco Rozendaal

  Binnen Alcmaria hebben we twee social coaches die beschikbaar zijn als je behoefte hebt aan een luisterend oor waar je niet meteen bij je trainer, coördinator of teamleden aan kan komen. 
  Omdat je bijvoorbeeld te maken hebt met pesten, ongewenst gedrag van teamleden, ouders, bestuurders etc. Die coaches zijn Mariska van Heese en Remco Rozendaal. Beiden hebben professioneel ervaring om veilig het gesprek aan te gaan met je. Hun gegevens vindt je in de colofon. 


  We zijn heel blij dat we binnen onze vereniging deze vier mensen bereid hebben gevonden om deze belangrijke functies uit te oefenen.

  5. Aanstelling van vrijwilligers en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
  .

  Alcmaria Victrix volgt (gelijk aan vele clubs in Alkmaar) het advies van NOC NSF om nieuwe vrijwilligers te screenen. Naast een kennismakingsgesprek en eventueel het checken van referenties gaan we bij alle vrijwilligers een VOG opvragen. Een VOG is een verklaring waarbij het ministerie van Justitie controleert of de aanvrager strafbare feiten heeft gepleegd die een risico vormen voor de functie waarvoor de verklaring wordt aangevraagd. Een VOG is een goede mogelijkheid om meer zekerheid te verkrijgen over het verleden van een nieuwe trainer, coach, leider, verzorger etc. Het verzoek om de VOG aan te vragen zal door Alcmaria Victrix in januari gemaild worden naar alle vrijwilligers zodat het duidelijk is wat de club verwacht van de vrijwilligers. Er zijn geen kosten mee gemoeid en het kan eenvoudig via internet afgehandeld worden. En daarna? Met het vaststellen van de omgangs- en gedragsregels en het aanvragen van de VOG is er een goede start gemaakt. Maar nog belangrijker is dat we ons bewust moeten zijn van signalen die kunnen wijzen dat de veiligheid van onze leden in het geding is. Alhoewel het logisch is dat we attent moeten zijn bij onze jeugd, in alle geledingen kunnen onveilige situaties zich voordoen!

  De commissie Sociaal Veilig Beleid
  Mariska van Heese
  Laurens Overtoom