• De frees aan het werk.

 • Milieu bestendige onkruid bestrijding

  Een heel oud probleem op de halfverharding (gravel) is het onkruid wat er in groeit. Daar werd in het verleden 2 of 3 x per jaar met Roundup een einde aangemaakt. Maar dat is niet meer van deze tijd, ook de gemeente Alkmaar heeft de Green Deal overeenkomst getekend waardoor er niet meer met chemische bestrijdingsmiddelen het onkruid aangepakt mag worden. Tussenoplossingen waren het onkruid branden of stomen, nadeel is dat dat erg arbeidsintensief is, dat gaat langzaam en moet eigenlijk iedere maand herhaald worden, speciaal in het najaar. Dus kostbaar.

  AlkmaarSport is, op zoek naar een goede oplossing, terecht gekomen bij de StabNet, een mechanische onkruidbestrijder voor halfverharding. Afgelopen donderdag werd er een demonstratie van deze frees gegeven door de leverancier.

  Daar was een stevige delegatie van AlkmaarSport bij aanwezig en ook de veldcrew van Alcmaria Victrix stond er met de neus bovenop. De hoogte van de messen is instelbaar van 0,5 tot 5 cm, dit zorgt ervoor dat de graspolletjes uit de toplaag gehaald worden en daarna door bewegende klepels van het zand ontdaan worden, een rol en sleepnet zorgen daarna voor een egaal oppervlak.

  Na uitvoerig testen was iedereen enthousiast, zonder chemie en met weinig arbeid een goed resultaat. Het is nu aan AlkmaarSport om budget voor de aanschaf van deze frees vrij te maken.

   
 • De Stab-Net achter de trekker

 • Het onkruid (graspolletjes) is verdwenen.

 • Met de neus er bovenop.