• Ereleden en jubilarissen tijdens ledenvergadering

    In een levendige en goedbezochte ledenvergadering werden een paar leden goed in het zonnetje gezet.

    Allereerst namen René Overwater en Jaap Dijkstra afscheid van het Bestuur. René natuurlijk als Jeugdvoorzichter en Jaap als voorzitter van de Sponsorcommissie. Beide werden voorgedragen als Lid van Verdienste welke unaniem door de ledenvergadering werd goedgekeurd.

    René en Jaap, dank voor jullie inspanningen voor de club en gefeliciteerd met jullie benoeming! 

    Tevens werd in de vergadering de benoeming van Daniel Bruin als nieuwe Jeugdvoorzitter en Chris Quant als de voorzitter van de Sponsorcommissie.  

    En natuurlijk werden de jubilarissen weer in het zonnetje gezet. Cees Franzen en Frank van Dijk zijn 60 jaar lid, Mart Goosen 75 jaar en Mark Leering 25 jaar. Allen van harte gefeliciteerd!