• Einde aan Herons/Alcmaria Victrix H1

  • Einde aan het project Herons/Alcmaria Victrix

    Na een moeizaam seizoen en langdurig overleg met spelersgroep, coaching staf en de beide besturen is besloten om volgend jaar geen combiteam deel te laten nemen aan de competitie in het seizoen 2023.

    In het overleg met de spelersgroep werd duidelijk dat er geen representatief team gevormd kan gaan worden, ook is er nog geen coach voor het seizoen 2023 bekend. Eelco Jansen had, bij zijn aanstelling halverwege dit seizoen, al aangegeven beslist niet verder te willen gaan.

    Onze dank gaat uit naar iedereen die zijn bijdrage geleverd heeft om in de 1e klasse te kunnen spelen. In 2023 zal er weer een Alcmaria Victrix H1 team in de 2e klasse acteren.

    Het bestuur en TC van Alcmaria Victrix.