• PROCAMP
 • Contributie 2024 - 2025

  Contributiebedragen 2024 - 2025

   

  Onderstaand treft u de contributiebedragen aan voor het seizoen 2024-2025.
  De contributie van 2024-2025 is ten opzichte van 2023-2024 verhoogd met de jaarlijkse indexatie op basis consumenten prijs indexcijfer (3,4%).

   

  Senioren

  Geboren voor 1 januari 2006 € 282,50
  Opslag bij teams waarvoor Alcmaria Victrix de was verzorgt € 20,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50
  Zaalcontributie per team € 1.555,00
  Veldcontributie per team (indien afgesproken) € 3.995,00
  Competitie 7x7 team € 785,00

   

  Jeugd

  Geboren tussen 1 januari 2006 en 1 januari 2010 € 236,50
  Geboren tussen 2 januari 2010 en 1 januari 2014 € 218,00
  Geboren tussen 2 januari 2014 en 1 januari 2018 € 189,75
  Geboren na 2 januari 2018 (kabouters) per half jaar € 36,50
  Vergoeding gebruik shirts jeugd € 10,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50

  Waarborgsom sweater € 10,00

  Niet spelend lid

  Voor € 75,00 ben je niet-spelend lid

  Inning contributie

  De facturatie van de voetbalcontributie 2024-2025 zal rond 13 september 2024 worden uitgevoerd. De inning van op de automatische incasso zal op 27 september 2024 plaatsvinden. Wilt u ervoor zorgen dat er op het moment van incasso voldoende saldo op de rekening staat om de nota te innen? Indien het bedrag gestorneerd wordt, zullen er € 10 aan kosten in rekening gebracht worden. De leden die niet per automatische incasso betalen, krijgen een e-mail met daarin de factuur en het verzoek dit op IBAN NL82 RABO 0108 4754 25 van V.A.V.V. Alcmaria Victrix o.v.v. het factuurnummer over te maken. Op het factuurbedrag zal een toeslag van € 10 worden berekend, die bij betaling voor 27 september 2024 in mindering gebracht mag worden.

  Zorg dat de contributie tijdig betaald is anders kun je van trainingen en wedstrijden uitgesloten worden. Leden die na 01 september 2024 lid worden van de vereniging zullen op een later tijdstip een factuur ontvangen. De facturen worden zoveel als mogelijk via e-mail verzonden.

  Indien u geen factuur heeft ontvangen is het verzoek om met Johan Gunst: penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl contact op te nemen. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 15 juni 2024 zal voor het gehele seizoen 2024-2025 de contributie verschuldigd zijn.

  AlkmaarPas

  Wilt u (een deel van) de contributie via het tegoed op de AlkmaarPas betalen geef dat dan voor 01 september 2024 door via e-mail (penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl). Er zal met u contact worden opgenomen. Klik voor meer informatie op de volgende link: https://www.alkmaarpas.nl/tegoed/alkmaarpas_aanvragen

  Problemen met betaling

  Als de betaling van de contributie op korte termijn problemen met zich meebrengt, bijv. als er meerdere leden binnen het gezin bij Alcmaria Victrix actief zijn, kan men contact opnemen met Johan Gunst penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl. Er kan dan bekeken worden of er een regeling kan worden getroffen.