• PROCAMP
 • Contributie 2023 - 2024

  Contributiebedragen 2023 - 2024

   

  Onderstaand treft u de contributiebedragen aan voor het seizoen 2023-2024.
  De contributie van 2023-2024 is ten opzichte van 2022-2023 verhoogt met de jaarlijkse indexatie op basis consumenten prijs indexcijfer (4,4%).

   

  Senioren

  Geboren voor 1 januari 2005 € 270,50
  Opslag bij teams waarvoor Alcmaria Victrix de was verzorgt € 19,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50
  Zaalcontributie per team € 1.490,00
  Veldcontributie per team (indien afgesproken) € 3.825,00

   

  Jeugd

  Geboren tussen 1 januari 2005 en 1 januari 2009 € 226,50
  Geboren tussen 2 januari 2009 en 1 januari 2013 € 208,75
  Geboren tussen 2 januari 2013 en 1 januari 2017 € 181,75
  Geboren na 2 januari 2017 (kabouters) per half jaar € 35,00
  Vergoeding gebruik shirts jeugd € 10,00
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50

  Waarborgsom sweater € 10,00 (retour te ontvangen bij inlevering sweater)

  Niet spelend lid

  Voor € 75,00 ben je niet-spelend lid

  Inning contributie

  De facturatie van de voetbalcontributie 2023-2024 zal rond 10 augustus 2023 worden uitgevoerd. De inning van op de automatische incasso zal op 31 augustus 2023 plaatsvinden. Wilt u ervoor zorgen dat er op het moment van incasso voldoende saldo op de rekening staat om de nota te innen? Indien het bedrag gestorneerd wordt, zullen er € 10 aan kosten in rekening gebracht worden. De leden die niet per automatische incasso betalen, krijgen een e-mail met daarin de factuur en het verzoek dit op IBAN NL82 RABO 0108 4754 25 van V.A.V.V. Alcmaria Victrix o.v.v. het factuurnummer over te maken. Op het factuurbedrag zal een toeslag van € 10 worden berekend, die bij betaling voor 29 september 2023 in mindering gebracht mag worden. Zorg dat de contributie tijdig betaald is anders kun je van trainingen en wedstrijden uitgesloten worden. Leden die na 09 augustus 2023 lid worden van de vereniging zullen op een later tijdstip een factuur ontvangen. De facturen worden zoveel als mogelijk via e-mail verzonden. Indien u geen factuur heeft ontvangen is het verzoek om met Johan Gunst: penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl contact op te nemen. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 15 juni 2023 zal voor het gehele seizoen 2023-2024 de contributie verschuldigd zijn.

  AlkmaarPas

  Wilt u (een deel van) de contributie via het tegoed op de AlkmaarPas betalen geef dat dan voor 09 september 2023 door via e-mail (penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl). Er zal met u contact worden opgenomen. Klik voor meer informatie op de volgende link: http://alkmaarpas.nl/wat-is-de-alkmaarpas/minima

  Problemen met betaling

  Als de betaling van de contributie op korte termijn problemen met zich meebrengt, bijv. als er meerdere leden binnen het gezin bij Alcmaria Victrix actief zijn, kan men contact opnemen met Johan Gunst penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl. Er kan dan bekeken worden of er een regeling kan worden getroffen.