• PROCAMP
 • Contributie 2022 - 2023

  Contributiebedragen 2022 - 2023

   

  Onderstaand treft u de contributiebedragen aan voor het seizoen 2022-2023.
  De contributie van 2022-2023 is ten opzichte van 2021-2022 verhoogt met de jaarlijkse indexatie op basis consumenten prijs indexcijfer (9,6%). Wij realiseren ons dat dit een forse verhoging is, maar ook aan uw vereniging worden helaas hogere kosten in rekening gebracht.

   

  Senioren

  Geboren voor 1 januari 2004 € 259
  Opslag bij teams waarvoor Alcmaria Victrix de was verzorgt € 18,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50
  Zaalcontributie per team € 1.425
  Veldcontributie per team (indien afgesproken) € 3.660

   

  Jeugd

  Geboren tussen 1 januari 2004 en 1 januari 2008 € 217
  Geboren tussen 2 januari 2008 en 1 januari 2012 € 200
  Geboren tussen 2 januari 2012 en 1 januari 2016 € 174
  Geboren na 2 januari 2016 (kabouters) per half jaar € 33,50
  Vergoeding gebruik shirts jeugd € 9,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 12,50

  Waarborgsom sweater € 10 (retour te ontvangen bij inlevering sweater)

  Niet spelend lid

  Voor € 75 ben je niet-spelend lid

  Inning contributie

  De facturatie van de voetbalcontributie 2022-2023 zal rond 15 september 2022 worden uitgevoerd. De inning van op de automatische incasso zal op 29 september 2022 plaatsvinden. Wilt u ervoor zorgen dat er op het moment van incasso voldoende saldo op de rekening staat om de nota te innen? Indien het bedrag gestorneerd wordt, zullen er € 10 aan kosten in rekening gebracht worden. De leden die niet per automatische incasso betalen, krijgen een e-mail met daarin de factuur en het verzoek dit op IBAN NL82 RABO 0108 4754 25 van V.A.V.V. Alcmaria Victrix o.v.v. het factuurnummer over te maken. Op het factuurbedrag zal een toeslag van € 10 worden berekend, die bij betaling voor 29 september 2022 in mindering gebracht mag worden. Zorg dat de contributie tijdig betaald is anders kun je van trainingen en wedstrijden uitgesloten worden. Leden die na 09 september 2022 lid worden van de vereniging zullen op een later tijdstip een factuur ontvangen. De facturen worden zoveel als mogelijk via e-mail verzonden. Indien u geen factuur heeft ontvangen is het verzoek om met Johan Gunst: penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl contact op te nemen. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 15 juni 2022 zal voor het gehele seizoen 2022-2023 de contributie verschuldigd zijn.

  AlkmaarPas

  Wilt u (een deel van) de contributie via het tegoed op de AlkmaarPas betalen geef dat dan voor 09 september 2022 door via e-mail (penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl). Er zal met u contact worden opgenomen. Klik voor meer informatie op de volgende link: http://alkmaarpas.nl/wat-is-de-alkmaarpas/minima

  Problemen met betaling

  Als de betaling van de contributie op korte termijn problemen met zich meebrengt, bijv. als er meerdere leden binnen het gezin bij Alcmaria Victrix actief zijn, kan men contact opnemen met Johan Gunst penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl. Er kan dan bekeken worden of er een regeling kan worden getroffen.