• PROCAMP
 • Contributie 2021 - 2022

  Contributiebedragen

   

  De contributiebedragen voor het seizoen 2021-2022 zijn:

   

  Senioren

  Geboren voor 1 januari 2003 € 236,50
  Opslag bij teams waarvoor Alcmaria Victrix de was verzorgt € 17
  Aanmeldkosten per inschrijving € 10
  Zaalcontributie per team € 1.300
  Veldcontributie per team (indien afgesproken) € 3.340

   

  Jeugd

  Geboren tussen 1 januari 2003 en 1 januari 2007 € 198
  Geboren tussen 2 januari 2007 en 1 januari 2011 € 182,50
  Geboren tussen 2 januari 2011 en 1 januari 2015 € 159
  Geboren na 2 januari 2015 (kabouters) per half jaar € 30,50
  Vergoeding gebruik shirts jeugd € 8,50
  Aanmeldkosten per inschrijving € 10

  Waarborgsom sweater € 10 (retour te ontvangen bij inlevering sweater)

  Niet spelend lid

  Voor € 70 ben je niet-spelend lid

  Inning contributie

  De facturatie van de voetbalcontributie 2021-2022 zal rond 14 augustus 2021 worden uitgevoerd. De inning van op de automatische incasso zal op 30 augustus 2021 plaatsvinden. Wilt u ervoor zorgen dat er op het moment van incasso voldoende saldo op de rekening staat om de nota te innen? Indien het bedrag gestorneerd wordt, zullen er € 10 aan kosten in rekening gebracht worden. De leden die niet per automatische incasso betalen, krijgen een e-mail met daarin de factuur en het verzoek dit op IBAN NL82 RABO 0108 4754 25 van V.A.V.V. Alcmaria Victrix o.v.v. het factuurnummer over te maken. Op het factuurbedrag zal een toeslag van € 10 worden berekend, die bij betaling voor 30 augustus 2021 in mindering gebracht mag worden. Zorg dat de contributie tijdig betaald is anders kun je van trainingen en wedstrijden uitgesloten worden. Leden die na 07 augustus 2021 lid worden van de vereniging zullen op een later tijdstip een factuur ontvangen. De facturen worden zoveel als mogelijk via e-mail verzonden. Indien u geen factuur heeft ontvangen is het verzoek om met Johan Gunst: penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl contact op te nemen. Indien het lidmaatschap niet is opgezegd voor 15 juni 2021 zal voor het gehele seizoen 2021-2022 de contributie verschuldigd zijn.

  AlkmaarPas

  Wilt u (een deel van) de contributie via het tegoed op de AlkmaarPas betalen geef dat dan voor 01 augustus 2021 door via e-mail (penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl). Er zal met u contact worden opgenomen. Klik voor meer informatie op de volgende link: http://alkmaarpas.nl/wat-is-de-alkmaarpas/minima

  Problemen met betaling

  Als de betaling van de contributie op korte termijn problemen met zich meebrengt, bijv. als er meerdere leden binnen het gezin bij Alcmaria Victrix actief zijn, kan men contact opnemen met Johan Gunst penningmeestervoetbal@alcmariavictrix.nl. Er kan dan bekeken worden of er een regeling kan worden getroffen.