• PROCAMP
  • Na de officiële opening om 14:00 uur is er een spectaculaire wedstrijd tussen Zaterdag 2 - Onze Gazellen 2.
    Daarna stoken we de BBQ op met onze topkok Manuel!
    Geef je uiterlijk woensdag 15 september op door €12,50 over te maken naar NL 94 RABO 0376 4789 34 o.v.v. BBQ en je naam.