• 1 minuut stilte

    Afgelopen zondag is er voor de wedstrijd Alcmaria Victrix-Limmen een minuut stilte gehouden en werd er gespeeld met rouwbanden. 

    Pijnlijk is dat deze week Elly Horbach is overleden. Naast dat het een fijn en prettig mens was heeft ze veel gedaan binnen de vereniging. Zo was ze actief in de kantine en schoonmaakploeg en was vaak gastvrouw bij de wedstrijden van het eerste. Elly was getrouwd met oud-voorzitter Peter Horbach. Alcmaria Victrix is veel dank verschuldigd voor haar inspanningen binnen onze verenging. Wij wensen haar zoons Leon en Maarten veel sterkte toe.